Kochani, synoptycy zapowiadają, że na dniach do Polski wróci śnieg, mroźne temperatury. Kierowcy powinni być uważni na drogach, z kolei piesi szczególną uwagę powinni zachować na chodnikach, by nie spotkała ich przykra kontuzja. Co robić w momencie, kiedy upadniemy na śliskim chodniku? Zapraszamy do naszego artykułu.

W zimę, kiedy porządnie sypnie białym puchem można uprawiać wiele sportów, spacerować w pięknych okolicznościach przyrody oraz rozkoszować się malowniczymi widokami. Oblodzony chodnik, na którym można urządzić zawody w szybkości ślizgu, może być również miejscem groźnych wypadków, które nie zawsze wynikają z nieostrożności pieszego. Jeżeli przytrafi nam się upadek na oblodzonym chodniku, można otrzymać odszkodowanie.

Upadki wielokrotnie kończą się skomplikowanymi konsekwencjami dla pieszych, do których zaliczają się rozległe stłuczenia lub złamania kończyn, urazy głowy czy kręgosłupa przy których niezbędna będzie interwencja ortopedy, chirurga zakończona hospitalizacją. Doprowadzić to może do koniecznej zmiany planów na najbliższe dni, odpoczynku na zwolnieniu L4. W takich momentach bardzo pomocne stają się pieniądze z odszkodowania.

W jaki sposób Odszkodowania WEC pomogą uzyskać sprawiedliwe zadośćuczynienie?

Bezpłatna analiza zdarzenia, dokonana przez naszego prawnika pomoże ustalić, kto zarządza terenem, na którym doszło do niefortunnego zdarzenia. Pomożemy też zebrać całą dokumentację potrzebną do ubiegania się o świadczenia.

W dochodzeniu roszczeń pomocne jest:
• Dotarcie do świadków wypadku, zebranie danych kontaktowych, uzyskanie od nich pisemnego oświadczenia;
• Wezwanie na miejsce służb takich jak policja, staż miejska, pogotowie – powinno oni sporządzić odpowiednie notatki służbowe;
• Wykonanie zdjęć oblodzonego miejsca. Fotografia powinna przedstawiać lokalizację zdarzenia, warto więc w kadrze złapać charakterystyczne obiekty, nazwy ulic, numery posesji.
• Uzyskanie dokumentacji medycznej opisującej skale i rodzaj urazy, wskazującej na konieczne dalsze leczenie.

Pomagamy w uzyskaniu, takich świadczeń jak:
• Zwrot utraconej części wynagrodzenia utraconego wskutek niezdolności do pracy;
• Zwrot kosztów zniszczonego mienia;
• Zadośćuczynienie pieniężne, czyli jednorazowe świadczenie, które jest rekompensatą za urazy psychiczne i fizyczne poszkodowanego;
• Zwrot kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacją;
• Wypłacanie renty, która pomoże zakupić środku niezbędne do poprawy stanu zdrowia, rehabilitację, sprawowania opieki osób trzecich;
• Można też wnioskować o rentę uzupełniającą lub kapitalizację renty w momencie, kiedy wystąpi trwałe inwalidztwo.

Odszkodowania WEC polecają swoje usługi na każdym etapie ubiegania się o odszkodowanie. Nasz prawnik dokona bezpłatnej analizy sprawy, wskaże najlepsze rozwiązania i będzie służył wsparciem na każdym etapie. Zapraszamy do kontaktu.